Mogelijkheden vergoedingsamen
sterk

Als je in loondienst bent, is het goed mogelijk dat je werkgever jouw traject bij de loopbaanpsycholoog betaalt. Veel werkgevers hebben budget voor verzuimpreventie, persoonlijke groei, talentontwikkeling, burn-out/bore-out preventie, verhogen productiviteit medewerkers, ondersteuning leidinggevenden, omgaan met werkstress, enzovoort.

Stappenplan traject bij de loopbaanpsycholoog vergoed door werkgever:

  1. Tijdens jouw loopbaan scan, ontdekken we of het klikt. Misschien heb je na dit gesprek al voldoende grip op je vraag en kan je alleen verder.
  2. Als je behoefte hebt aan een vervolg, benoemen we jouw doelen voor het loopbaan traject.
  3. Je vraagt alvast aan je werkgever naar vergoedingsmogelijkheden. Vaak zijn hiervoor verschillende opties.
  4. Op basis van deze doelen stellen we een informatieve offerte op, gericht aan jouw werkgever (leidinggevende óf HR).
  5. Als de werkgever de offerte goedkeurt, kan je van start. We plannen een eerste afspraak voor je loopbaan traject.
  6. Het blijft altijd maatwerk, als je tijdens het traject nieuwe inzichten en wensen hebt, dan gaan we verder in die richting die jou het meeste oplevert.

Vragen rondom vergoeding door werkgevers.

Veel mensen hebben het gevoel dat ze hun werkgever niet lastig willen vallen door te vragen naar vergoeding, omdat het gedeeltelijk een persoonlijk vraagstuk is. Echter, het is in het belang van een werkgever dat jij in jezelf investeert. Voor werkgevers is dat vaak makkelijker te betalen dan voor jou.

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kan je gerust eerst de loopbaan scan afwachten. De psycholoog stelt de informatieve offerte op, die daarna in overleg met jou wordt voorgelegd aan de directeur/leidinggevende (of aan HR).

De inhoud van het loopbaantraject is altijd vertrouwelijk, ook als je werkgever betaalt zullen er geen inhoudelijke zaken besproken worden met jouw werkgever.

Voor ZZP-ers geldt een speciaal ZZP-tarief. Voor bedrijfseigenaren (geen ZZP) wordt in overleg naar de beste oplossing gezocht. Voor mensen die het op prijs stellen om zelf te betalen, geldt een kortingstarief en onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van BTW.

Werkgevers hebben baat bij medewerkers, die maximaal tot hun recht komen op de plek die bij hen past.

Als jij jouw interne belemmeringen wilt overwinnen om nog succesvoller te worden in loopbaan en leven, op de manier die bij jou hoort, profiteert ook jouw omgeving daarvan.


Locaties in Amsterdam

Weteringschans 72
Herengracht
Keizersgracht 394

Online wereldwijd